CORPORATE RECOVERY: SANEREN EN DOORSTARTEN

Wat u ook geprobeerd heeft, het heeft niet geholpen. Uw onderneming glipt uit uw handen en nadert het faillissement. Financiers dreigen de stekker eruit te trekken, aandeelhouders morren. Ook is de rek er bij uw medewerkers bijna uit. Kortom, het is ‘vijf voor twaalf’. Wat kunt u nog doen?

Kluit De Lara & Partners heeft ruime ervaring in dit soort situaties, waarin snel en doordacht handelen vereist is. Geen dikke adviesrapporten of lange termijn bespiegelingen. Kluit De Lara & Partners biedt ‘hands on’ ondersteuning op managementniveau. Crises op het niveau van aandeelhouders, binnen de directie, met financiers of andere stakeholders worden bezworen. Verlieslijdende activiteiten worden versneld afgebouwd of afgestoten, bestaande activiteiten worden gesaneerd en veiliggesteld. Zij aan zij strijdt Kluit De Lara & Partners met u in het voorkomen van een naderend faillissement of, in ieder geval, in het beperken van de schade van een faillissement en het optimaliseren van condities voor een kansrijke doorstart.

2024 © 100 Merkversterking.Alle rechten voorbehouden.