FINANCIAL ENGINEERING: BEMIDDELEN EN BEGELEIDEN

Stel:

U overweegt serieus om een bedrijf te kopen en te integreren binnen uw huidige onderneming. Niet alleen een organisatorische uitdaging, maar zeker ook een financiële. Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk om de overname op meerdere manieren te financieren. Hoe komt u tot de beste keuze?    

Of:

Het moment nadert waarop u als DGA wilt terugtreden en de leiding van uw onderneming gaat overdragen aan uw opvolger. Uiteraard is het van het grootste belang dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat uw financiële toekomst en die van uw onderneming gewaarborgd zijn. U heeft maar één kans om het goed te doen. Maar hoe?

Ook in dit soort situaties komt de ervaring van Kluit De Lara & Partners volledig tot zijn recht. Of het nu gaat om aan- of verkoop van ondernemingen, management buy-outs of buy-ins, ontvlechtingen, het aanpassen van de financieringsstructuur of het aantrekken van nieuw kapitaal of risicodragend vermogen. Kluit De Lara & Partners staat u als onafhankelijk adviseur ter zijde, helpt u bij het inventariseren van de mogelijkheden, de onderhandelingen en de transactie. Ook legt Kluit De Lara & Partners contacten via het uitgebreide netwerk in de financiële wereld, zowel binnen banken, participatiemaatschappijen als informal investors. Hierdoor worden vaak onverwachte oplossingen geboden in soms ogenschijnlijk lastige situaties.

2024 © 100 Merkversterking.Alle rechten voorbehouden.