CORPORATE RESTRUCTURING: HERINRICHTEN  EN RENDEMENT VERBETEREN

Stel:

Het lijkt heel goed te gaan, maar u hebt het gevoel de groei van uw onderneming niet helemaal in de greep te hebben. U ziet kansen die nog beter benut zouden moeten worden. Prestaties van bedrijfsonderdelen en disciplines kunnen ongetwijfeld beter. U begint zich zorgen te maken over het rendement op de langere termijn. Het roer moet om, maar waar te beginnen?    

Of:

Het gaat al langere tijd niet goed met uw onderneming. Als er niets verandert, komt de financiële positie toch echt onder druk te staan. Aandeelhouders en financiers beginnen steeds lastiger vragen te stellen. Er moet iets gebeuren, maar wat?

Kluit De Lara & Partners is vertrouwd met dit soort situaties. Of het nu gaat om ondersteuning bij het verder uitbouwen van een goed concept, het herstructureren van specifieke activiteiten en functies binnen uw onderneming, het afstoten van een bedrijfsonderdeel of het regelen van goede opvolging. Kluit De Lara & Partners biedt u een heldere kijk op de situatie, adviseert over te ondernemen acties en stelt gezamenlijk met de onderneming(en indien gewenst het uitvoeren) een herstel- of reorganisatieplan op.

KDLP komt met oplossingen en scenario’s ter voorkoming van financieel zwaar weer. Na een periode van een hersteltraject keert de rust terug in de onderneming en is continuïteit en een gezond rendement geborgd/bereikt.

2024 © 100 Merkversterking.Alle rechten voorbehouden.